Category Archives: BẢNG GIÁ

Bảng Giá Cước Gửi Hàng Đi Nước Ngoài

tvz1439884823

BẢNG GIÁ Bảng giá vận chuyễn bằng đường hàng không (Đơn vị tính =USD) Zone A B C D E F G H I Trọng lượng Thailand Macau Australia Myanmar U. S.A France,Spain Ireland,Norway Argentina Algieria, Hongkong Brunei Japan,China Nepal,Iran Canada Germany,UK Denmark,Finlan Brazil,Qatar Panama Singapore Indonesia Taiwan, Bangadesh Mexico Italia,Belgium Sweden,Russia Turkey, Cameron   Philippinne NewZealand Pakistan PurtoRico Netherlands ... Read More »